CONCEPT ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ

ਹਾਈਪਾਸ ਫਿਲਟਰ

ਹਾਈਪਾਸ ਫਿਲਟਰ

ਸੰਕਲਪ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਗਾਹਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ (ਕੈਵਿਟੀ, ਐੱਲ.ਸੀ., ਸਿਰੇਮਿਕ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਟ੍ਰਿਪ, ਹੇਲੀਕਲ) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਡ ਫਿਲਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਹਾਈਪਾਸ ਫਿਲਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸ ਹਵਾਲਾ ਬੇਨਤੀ ਫਾਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਢੁਕਵੇਂ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਰਜ ਕਰੋ:

ਕਸਟਮ-ਹਾਈਪਾਸ-ਫਿਲਟਰ